Vill du vara med och driva innovation kring digital fabrikation?
Nu kan du söka till ett nytt magisterprogram som startar hösten 2018

Digitalisering och användning av digital teknik skapar radikalt förändrade förutsättningar inom samtliga samhällsområden. Många gånger benämns det som radikal eller disruptiv innovation. Det innebär att digitaliseringen möjliggör att vi kan göra saker på nya sätt, och framförallt att vi kan göra helt nya saker där nya lösningar ofta ersätter existerande praktiker.

Sliperiet har tillsammans med Institutionen för informatik, och med starkt stöd från industrin utvecklat ett fakultetsövergripande MA-program i Digital Fabrikation och Innovation som startar höstterminen 2018. Programmet är nytt i sitt slag i Sverige vänder sig till dig som är intresserad av digital tillverkning och den potential som den tekniska utvecklingen för med sig. 

 

Läs mer om programmet och anmäl dig

Masterprogrammet i digital fabrikation och innovation


Kontakt

Daniel Nylén
Universitetslektor, Informatik
090-7865996
daniel.nylen@umu.se