Kurser i digitaliserad produktion

Inom ramen för olika projekt, och som uppdragsutbildningar, kan Sliperiet erbjuda olika typer av fortbildning riktade till företag.

Uppdragsutbildning

Sliperiet kan skräddarsy utbildningar och workshops- i samverkan med forskare och med utgångspunkt i vår tekniska infrastruktur. Exempel på genomförda utbildningar och föreläsningar riktade till företag:

 • 3D Scanning
 • Wearables
 • Normkritisk innovation
 • Making som pedagogisk metod
 • Möjligheter med 3Dprint

Innovationsutvecklingsprogrammet inom +Project

Eulogo V RGB

Innovationsutveckling är ett kostnadsfritt utbildningsprogram med syfte att öka innovationskraften i vår region. Inom ramen för +Project erbjuder Handelshögskolan vid Umeå universitet ett innovationsutvecklingsprogram för små och medelstora företag i Västerbottens och Norrbottens län som vill vässa sin förmåga att utveckla innovationer och nya affärsmodeller, med digitalisering och hållbarhet som grundplåtar.

Programmet ger dig som företagare verktygen att skapa innovationer utifrån de möjligheter ny teknik och snabba omvärldsförändringar medför.

Under 2017 ges två utbildningsomgångar:
Mars-maj. Anmälan är öppen! Vi vill ha din anmälan senast 9 mars.
September-november

Mer information och anmälan.

Kortkurser inom +Project

Eulogo V RGB

Kurserna inom +Project är kostnadsfria och vänder sig till små och medelstora företag inom trä- och byggindustri, kreativa näringar samt informations- och kommunikationsteknologi. 

Gemensamt för kurserna är att de reder ut begreppen och hjälper dig att bedöma om och hur ditt företag har nytta av digital teknik. Om du går vidare med digitalisering av din produktion, hjälper kursen dig att ställa rätt frågor och bli en smart beställare av teknik eller tjänster inom området.

Alla kurstillfällen finns i projektets  kalendarium. 

CAD

Computer Aided Design är första steget mot digital produktion. Kursen ger dig en bred förståelse för möjligheterna med CAD och hur det används i hela kedjan från produktutveckling till produktion och life cycle management.

Vi visar exempel på hur CAD-program fungerar och hur filerna kan användas till produktionsunderlag, visualiseringar, och simuleringar. Vi går också in på hur filerna kan användas i kommunikation med exempelvis underleverantörer och kunder.

Träets spännande mångsidighet

Trä är en spännande och mångsidig naturkomposit och utvecklingstakten inom träets användningsområden är snabb. Det är en förnybar råvara som norra Sverige har gott om, och det satsas stort på forskning och utveckling inom området. I +Project ingår att ta fram en trämassa anpassad för 3D-utskrifter av byggnadsdelar, en innovation som på sikt kommer att göras tillgänglig för den som vill använda den.

Kursen ökar din kunskap om träets egenskaper och potential. Vi går in på träets uppbyggnad och beståndsdelar, samt diskuterar framtiden för träet som exempelvis byggmaterial och förpackningsmaterial, men också nya användningsområden. 

Befintliga och kommande tekniker för digital tillverkning

3D-printing används idag frekvent inom produktutveckling och prototypframställning, men flera branscher börjar använda tekniken inom produktion på ett framgångsrikt sätt.

Under kursen går vi igenom olika tekniker för 3D-utskrifter. Vi tittar också närmare på material för 3D-utskrifter - ett område där utvecklingen nu går snabbt. Kursen ger också en uppfattning om filframställning för 3D-printing.

 • Anmälan och frågor

  Om du vill anmäla dig till en kurs eller har frågor är du varmt välkommen att höra av dig! 

  Lars Isaksson
  Forskningsingenjör
  lars.isaksson@umu.se
  072-535 47 54

  plus.umu.se