Curiosums styrgrupp

Curiosum (f.d. Sliperiet och Umevatoriet) leds av styrgrupp som utses av rektor vid Umeå universitet. Styrgruppen har, utöver en ordförande samt en handläggare från Enheten för externa relation, följande sammansättning:

  • två (2) representanter från Umeå kommun
  • fyra (4) representanter för fakulteterna vid Umeå universitet
  • en (1) representant för Lärarhögskolan vid Umeå universitet
  • en (1) gemensam representant för studentkårerna


OrdförandeKatrine Riklund
Prorektor, Umeå universitet

HandläggareJenny Bucht
Facilities and Community Manager, Curiosum

 

Övriga representanter:

Madelen Bodin
Föreståndare, Curiosum

Moa Brydsten
Ordförande, För- och grundskolenämnden, Umeå kommun

Johan Gammelgård
Tillväxtdirektör, Umeå kommun

Anna Sténs
Forskare, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Humanistisk fakultet

Greg Neely
Professor, Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskaplig fakultet

Mari Norgren
Professor, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Mikael Elofsson
Professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Helena Näs
Universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan