Sliperiets styrgrupp

Sliperiet leds av styrgrupp som utses av rektor vid Umeå universitet. Styrgruppen består av ordförande vicerektor för samverkan och innovation eller motsvarande, tre lärarrepresentanter (vetenskapligt kompetenta lärare), samt tre externa representanter. 

Ordförande:  Per Ragnarsson
Biträdande Universitetsdirektör

Peter Sköld
Professor vid Arktiskt centrum 

Lars Weinehall
Professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ute Walter
Universitetslektor, föreståndare Restauranghögskolan

Externa ledamöter
Roland Carlsson, f.d. näringslivschef Umeå kommun
Anna Axelsson, ägare Tiljan AB
Inger Rönnberg, platschef GE Healthcare Umeå