+Project: innovationsprojekt för regionens små och medelstora företag

Hur kan spill från regionens trä- och pappersindustri användas i ny digital tillverkningsteknik? Hur påverkar digitalisering design, produktion och användande av framtidens boendemiljöer?

Eulogo V RGB

I +Project samlar Sliperiet akademiska parter och regionens företag för att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och ett regionalt nätverk inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland. +Project medfinansieras av Region Västerbotten och Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Sliperiet bygger upp en maskinpark och en mötesplats för forskning och för företag inom bygg- och träindustrin, samt inom kreativa näringar som arkitektur, design och informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Här skapas ett sammanhang för öppen innovation, där kompetenser från olika discipliner och branscher möts för samarbeten, experimenterande och delande av kunskap.

I projektet sker tillämpad forskning, kunskapsöverföring i nätverk, seminarier och workshops, utveckling av prototyper både i samarbete med företag och mellan företag, samt framtagning, testning och verifiering av nya material inom additiv tillverkning.

Partners och finansiärer

+Project drivs av Sliperiet i samarbete med flera partners och finansiärer. Projektet huvudsakliga finansiering kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tillväxtverket
Region Västerbotten
Umeå kommun
SP Processum
RISE Interactive
Nätverket för hållbart byggande och förvaltande
White Arkitekter
Revenues

Deltagande vid Umeå universitet 

Sliperiet
Arkitekthögskolan
Informatik
Handelshögskolan
Tillämpad fysik och elektronikKontakt


Kontakt

Åke Fransson
Forskningsledare + Project
+46 70-584 50 33
ake.fransson@umu.se

 

 • Aktuella händelser i +Project

  How to 3D-print a Wooden Home?

  Missade du +Projects internationella konferens 30-31 maj 2018, om additiv tillverkning av hus utifrån tre perspektiv - design, teknik och material? Ingen fara. Videor med de internationella talarna  finns i +Projects Youtube-kanal.

  Länk: https://bit.ly/2CDpOh0

   

  Grunderna i 3D-printing

  Lars Isaksson, forskningsingenjör på Sliperiet, delar med sig av sina gedigna kunskaper inom additiv tillverkning i en serie instruktionsvideor  på Youtube.

  Länk: https://bit.ly/2A4fSus