Pågående forsknings- och innovationsprojekt

Sliperiet utvecklar forskningsområden och driver projekt i samverkan med samtliga fakulteter vid Umeå Universitet, samt med ett stort antal partners i kringliggande samhälle- inom såväl näringsliv som ideell och offentlig sektor. Sliperiet driver eller medverkar i ett tiotal forsknings- och innovationsprojekt. Finansiering har erhållits från:

- Tillväxtverket
- EU (ERUF)
- Vinnova
- Hakon Swensons stiftelse
Umeå kommun
- Region Västerbotten
- Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
- Balticgruppens donationsstiftelse

Forskning bedrivs också relaterat till våra samverkansprojekt  såsom Innovation+ och Den koldioxidsnåla platsen av forskarer från olika discipliner inom alla fakulteter.