Avslutad forskning

Sliperiet utvecklar forskningsområden och driver projekt i samverkan med samtliga fakulteter vid Umeå Universitet, samt med ett stort antal partners i kringliggande samhälle- inom såväl näringsliv som ideell och offentlig sektor. Det största projektet, + Project, avslutades 2018/19, och flera andra projekt är på väg att avslutas.

 

Avslutade projekt:

+Project:  Ett 3-årigt tvärvetenskaplig innovations- och forskningsprojekt inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik. I projektet samverkade forskare med  regionens företag. Huvudfinansiärer var Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten. Läs mer om +Projectets mål, upplägg och resultat