Stipendium i SoftLab

SoftLab Stipendium

Om stipendiet

Stipendie-residensprogrammet är ett samarbete mellan Sliperiet, Hakon Swenson Stiftelsen och inkubatorn för kulturella och kreativa näringar eXpression Umeå. Det är ett arbetsstipendium riktat till konstnärligt verksamma och innovatörer relaterade till textil- och modeindustrin, som inkluderar ett arbetsstipendium och tillgång till maskiner och tekniskt support hos Sliperiet.

Den som söker ska kunna uppvisa dokumenterad erfarenhet från design-, arkitektur-, konst-, textil- eller modeproduktion. Ett hållbarhets- eller miljöperspektiv i produktionsprocessen är meriterande. Även sökande med bakgrund och erfarenhet från handel är varmt välkomna. Sökande får inte vara anställd vid Umeå universitet eller nyligen ha haft en anställning vid samma myndighet, ej heller vid Uminova Holding. EU-medborgare och personer permanent bosatta i Sverige är välkomna att ansöka.

Det är möjligt att inkludera flera sökande för ett projekt. Notera dock att stipendiesumman per projekt förblir densamma.

2018 utlyses 4 stipendier. I varje ingår en stipendiesumma à 60 tkr, för att utveckla ett projekt i Umeå under tre månader (sept-dec 2018) med arbetsplats samt tillgång till teknisk utrustning och teknisk support enligt överenskommelse. De projekt som görs inom ramen för stipendierna ska färdigställas och presenteras innan slutet av året. Stipendiaten bekostar och ordnar själv material, resor, försäkring och boende. Stöd kan ges utöver detta för kommunikation av slutresultatet, som görs i samråd mellan Sliperiet och stipendiaten (t.ex. video, utställning eller performance).

Ansökningsförfarande 2018

Ansökning skickas via e-post till sliperiet@umu.se.
Sista ansökningsdatum är 24/6 2018 kl. 16

Ansökan ska innehålla 3 delar:
- personligt brev med projektidé (1 st A4)
- CV (1 st A4) inklusive referenser med kontaktuppgifter till tidigare samarbetspartners
- portfolio: antingen i PDF (högst 5 MB) alternativt länk till websida

Ansökningar utvärderas av en jury efter följande kriterier:
- nyskapande, kreativ höjd i projektidé och tidigare projekt (portfolio)
- personlig lämplighet (referenser, följebrev och CV)
- hur väl vår kompetens och tekniska infrastruktur bedöms kunna stödja stipendiaten i utveckling av projektet 

Utvalda kandidater kommer att meddelas senast 2/7.

Tidigare stipendiater

Sedan 2016 har fyra personer mottagit SoftLabs Residency Scholarship för kreativ meritering och experiment i miljön: Minna Palmqvist, Ricardo O'Nascimento, samt konstnärsduon  María Castellanos och Alberto Valverde.

Minna Palmqvist använde sin tid vid Sliperiet bl.a. för att utforska scanning, digital tillskärning och digital tillverkning. Bland annat scannades de kroppar hon skapat i sin serie No Body för att sedan fräsas med CNC.

Ricardo O'Nascimento utvecklade under sin artist-in residence- period ett antal artefakter inom wearables/ smart textiles området. Bland annat skor för dansare som skapar ljudbild utifrån rörelser. Ricardo inledde också ett samarbete med stipendiaten Minna Palmqvist som resulterade i projektet 'Lazy Burlesque'.  

María Castellanos och Alberto Valverde utforskar i sina verk de förhållanden och skärningspunkter som uppstår mellan människor och maskiner, inte sällan genom interaktiva plagg och bärbara teknologier. Resultaten av deras arbetsstipendium, konstverket"Symbiotic Interaction", har sedan dess turnerat världen runt på olika utställningar och event. Hösten 2017 ställde de bland annat ut på Nova XX i Bryssel. Under 2018 kommer de vara delaktiga i Eco-Visionaries på LABoral Art Centre i Spanien.