FabLab Umeå

FabLab Umeå öppnar igen januari 2020. Hösten vigs åt återflytt till våra nyrenoverade verkstäder på Konstnärligt campus, att få allt installerat samt att fortbilda volontärer. Välkommen till oss i januari!

 

Till FabLab är alla välkomna för att arbeta med idéer och projekt. Det kostar inget att komma hit, och du kan ta med material eller köpa det till självkostnadspris på plats.

FabLab står för Fabrication Laboratory. Det är en öppen verkstad med en rad olika digitala produktions- och prototypmaskiner, till exempel 3D-skrivare, en rad symaskiner för olika ändamål, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster.

FabLab drivs av volontärer som hjälper dig att komma igång och stötta dig under tiden du är här. Du behöver alltså inga förkunskaper.

Och skapar du något som du vill starta företag runt, finns företaginkubatorn Expression Umeå i samma hus.

 

Varför FabLab?

FabLab Umeå är del i ett internationellt nätverk av lokala Fab labs, vars syfte är att stärka lokal innovationskraft genom att förse verktyg för digital tillverkning. 

En central del i idén om Fab lab är öppenhet. Vi delar tankar och kunskap med varandra, lokalt och internationellt, för att utveckla och korsbefrukta idéer. Alla Fab lab arbetar med ungefär samma verktyg och processer. Det som är tillverkat i ett lab, kan tillverkas i vilket annat lab som helst i världen om dokumentationen och underlaget delas.

 Användare i labben lär sig genom att designa och bygga saker de själva är intresserade av, och delar med sig av sina kunskaper till andra. På så sätt växer kunskapen om maskinerna, materialen och designprocessen.

Ett Fab lab måste vara tillgängligt för allmänheten utan kostnad, även om det delar av tiden används för undervisning, forskning eller av kommersiella företag och andra organisationer. Det är ett stimuli för lokalt entreprenörskap, och en plats för att experimentera, samarbeta över gränser, uppfinna, bygga, lära och bidra till andras lärande.

www.fabfoundation.org

 

EU Vanster RGB Web

  • FabLab i sociala medier

    Tagga oss gärna i sociala medier om du publicerar något du gjort i FabLab Umeå.

    Sliperiet på Instagram

    FabLab Umeå på Facebook