Arbetsplatser på Sliperiet

Sliperiet är ett hus fyllt med innovation och samverkan under ett och samma tak!

Sliperiet som arbetsplats har mycket att erbjuda. Här finns en blandning av kompetenser som möjliggör nya och spännande samarbeten, samt en infrastruktur som stimulerar till nytänkande. Våra arbetsplatser riktar sig till entreprenörer, företagare och forskare.

Hösten 2018 startar en ombyggnation av Sliperiet, som kommer pågå i cirka ett år. Under byggtiden flyttar Sliperiets verksamhet, tillsammans med de företag och organisationer som är hyresgäster hos oss, tillfälligt till Tullmagasinet på Thulegatan 1 (med huvudentré mot innergården) i centrala Umeå. Under denna tid har vi inte utrymme att ta emot nya hyresgäster. När ombyggnationen är klar kommer vi kunna erbjuda större öppna verkstäder och en än mer utvecklad miljö för nyfikenhet och lärande kring vetenskap och teknik för alla åldrar.

Lokalanpassningen är det första steget i en sammanslagning och utveckling av Sliperiets och Umevatoriets verksamheter. Tillsammans ska vi tillvarata den potential som finns i kombinationen av Sliperiets innovations-, forsknings- och samverkansmiljö samt Umevatoriets pedagogiska miljö.

Följ utvecklingen av den Nya verksamheten

 

Kontakt

Jenny Bucht
Facilities & Community Manager
jenny.bucht@umu.se  | 070 397 87 70