VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

Interaktiv matta ska minska stress

umbraco.MacroEngines.DynamicXml
2018-07-02

Allt började med att Yeji Hong, masterstudent i kognitionsvetenskap vid Umeå universitet, en dag satt i biblioteket. Hennes bakgrund inom psykologi hade gjort henne nyfiken på människors beteende och nu la hon märke till en bibliotekarie som, trots att det var lugnt i receptionen, konstant gick med korta, snabba steg. Yeji blev fascinerad och sökte och fann i litteraturen evidens för ett samband mellan människors gånghastighet, stressnivåer och tempo i livet. Hon bestämde sig för att hitta ett sätt att få folk att sakta ner, vilket så småningom ledde till framtagandet av en interaktiv matta.

-  Vid den här tiden läste jag en kurs i kognitiv interaktionsdesign och användarupplevelse. Jag ville ge människor upplevelsen av att gå långsamt, och i förlängningen få dem att reflektera över takten i livet. Jag fick då, genom en av lärarna, reda på möjligheten att göra examensarbete på Sliperiet. Jag kontaktade Linnéa Therese Dimitriou, som är konstnärlig ledare på Sliperiet. Hon föreslog att jag skulle göra en interaktiv matta, och så blev det, säger Yeji Hong.

Under våren 2018 utvecklade Yeji mattan i SoftLab, Sliperiets textil- och elektronikverkstad, med stöd av Emma Ewadotter som är verksamhetsledare för SoftLab och Junaid Moshin, ingenjör och volontär i FabLab Umeå.

- Min idé var att använda en tuftad matta med trycksensorer under. När en person går på mattan skickar sensorerna signaler till en lotusblomma med LED-lampor. Inom österländsk kultur är lotusen en meditationssymbol. Lamporna tänds, men BARA om personen går långsamt nog. Annars uteblir den visuella feedbacken.

Slutresultatet, mattan lotusLOWLY, visades i maj på +Projects expo och konferens på Sliperiet. Mattan väckte stort intresse från besökare och konferensdeltagare som bjöds in att prova den.

Yeji rekommenderar starkt andra studenter i teoretiska ämnen att göra exjobb på Sliperiet, och hennes tid i SoftLab övertygade henne om att hennes framtid ligger inom användarupplevelser.

- Projektet gav mig chansen att överbrygga mina teoretiska kunskaper med konstnärliga och praktiska färdigheter. När jag i min skapande process fysiskt kände på materialet, kopplade ledningar i den elektriska utrustningen, och så vidare, blev processen så mycket mer verklig än när jag mentalt föreställde mig den. Jag blev också inspirerad av den konstnärliga och kreativa atmosfären på Sliperiet och av de samtal jag hade med de människor jag mötte där. Jag vill verkligen tacka Linnéa, som involverade mig i det här projektet, och Emma och Junaid som gjorde det möjligt, avslutar Yeji Hong.

 

Kontakt:
Eva J:son Lönn
Kommunikatör, Sliperiet
Mejl: eva.j.lonn@umu.se