VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

Sliperiet/Umevatoriet får ny domteater med världsledande teknik

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Visualiseringscenter X
2018-01-26

Sliperiet och Umevatoriet ska bli till en gemensam organisatiorisk enhet, och bli ett aktivitetscentrum med främsta syfte att väcka barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Umevatoriet flyttar in i Sliperiets lokaler, som ska anpassas till den nya verksamheten. Dessutom byggs en ny domteater med världsledande visualiseringsteknik. Det nya centret beräknas stå klart våren 2019.

Mats Falck, samordnare på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet, är projektledare för nya Umevatoriet. Han upplever sitt uppdrag som både spännande och roligt.

- Det finns otroligt många möjligheter, samtidigt som det givetvis finns utmaningar med att slå ihop två verksamheter med delvis olika inriktningar. Personalen vid både Sliperiet och Umevatoriet liksom de verksamhetsutvecklingstankar som finns är centrala kuggar för att få själva bygget rätt från början. Även om jag ska försöka hålla ihop processen finns det alltså viktiga delar som andra primärt ansvarar för, säger Mats.

Innovationsmiljö gifter sig med pedagogisk verksamhet

Orsaken till flytten är att Umevatoriet behöver utöka sin kapacitet och att Umeå kommun är intresserad av att få ett attraktivt besöksmål kopplat till staden mellan broarna.

- Syftet är att gifta ihop den innovationsmiljö som finns vid Sliperiet med den pedagogiska verksamheten som i dag pågår vid Umevatoriet. Det kommer att kunna resultera i till exempel nya typer av interaktiva läranderesor. Men det som givetvis kommer att märkas mest är den domteater för interaktiva och omslutande vetenskapliga visualiseringar som rent fysiskt ska byggas vid Sliperiet.

Sliperiet är redan idag en mötesplats för samverkan och innovation mellan akademin och näringsliv och samhälle. I och med bygget riktar Sliperiet/Umevatoriet in sig på tre ytterligare huvudmålgrupper: barn och unga, lärare som kan få fortbildning, samt allmänheten som får ett ännu mer attraktivt besöksmål.

Stor donation från Wallenbergsstiftelsen bakom satsningen

Flytten och utvecklingen av verksamheten finansieras genom en donation av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i samband med stiftelsens 100-årsjubileum.

-        Donationen fick Umeå universitet/Umevatoriet i samarbete med Visualiseringscentrum C i Norrköping, Universeum i Göteborg, Tekniska museet i Stockholm samt Malmö museer. Syftet är producera de vetenskapliga visualiseringarna samt utrusta domteatrar på alla dessa platser med den senaste visualiseringstekniken. Själva bygget finansieras av fastighetsägaren och sedan hyrs lokalerna av verksamheten som både universitetet och Umeå kommun står bakom, säger Mats

 

För ytterligare information

Läs: http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid289553

Se även artikeln "Besöksmål med världsledande teknik kommer till Umeå" i VK, 17 januari 2018.

Kontakt:
Mats Falck, Enheten för externa relationer
mats.falck@umu.se | +46 90 7865869