VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

Sliperiet prioriterat i strategiskt partnerskap mellan universitetet och Umeå kommun

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Umeå universitets rektor Hans Adolfsson skakar hand med kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg
2018-01-22

Sliperiet/Umevatoriet är särskilt prioriterat i det avtal om strategiskt partnerskap Umeå universitet och Umeå kommun har ingått för forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning. Avtalet undertecknades 16 januari av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.

I inledningsskedet av partnerskapet är Sliperiet/ Umevatoriet ett av två särskilt prioriterade områden.  För Umeå kommun är ett grundläggande skäl till prioriteringen att Umevatoriet behöver utöka sin kapacitet för att kunna ta emot besökare från skola och allmänhet. Det andra tungt vägande skälet för både Umeå universitet och kommunen är att finna synergier mellan den pedagogiska verksamheten som idag pågår vid Umevatoriet med den innovationsmiljö som finns vid Sliperiet.

- Det kommer till exempel att kunna resultera i nya typer av interaktiva läranderesor och ny forskning. Det är viktigt att understryka att alla vetenskapsområden kommer att få plats i den utvecklade verksamheten även om det finns ett fokus på naturvetenskap, teknik och medicin utifrån dagens verksamhet vid Umevatoriet och det uppdrag som finns från skolan, säger Mats Falck, projektledare för Sliperiet/Umevatoriet.

Hans-Olov Byquist, tf föreståndare för Sliperiet, är positiv till avtalet som han tror kommer bidra till Sliperiets/Umevatoriets utveckling:

- Under den tid Sliperiet funnits har samarbetet mellan kommunen och Sliperiet varit både nära och viktigt för bägge parter. Med den överenskommelse som nu har tecknats mellan Umeå universitet och kommunen kommer förutsättningarna för ett än mer utvecklat samarbete att förstärkas samtidigt som pågående verksamhet och samarbeten synliggöras tydligare men inte minst öppnar överenskommelsen upp för nya perspektiv och möjligheter till samverkan.

Samverkan mellan Umeå universitet och Umeå kommun kan omfatta forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning inom samtliga vetenskapsområden vid universitetet. Flera olika former och aktiviteter för samverkan kan vara aktuella, till exempel examensarbeten, praktikplatser, personutbyten, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar, seminarier och workshops. Partnerskapet ska också bidra till en hållbar samhällsutveckling såväl socialt, ekologiskt och kulturellt som ekonomiskt.

Koordinatorer för det strategiska partnerskapet är Anna Sandström Emmelin, samordnare på Enheten för externa relationer samt Charlotte Lundkvist, tillväxtstrateg på Umeå kommun.

 

Läs mer:

Umeå universitets hemsida: http://www.umu.se/nyhet//.cid289536