VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

Nytt besöksrekord för FabLab

umbraco.MacroEngines.DynamicXml
2017-12-19

FabLab, Sliperiets öppna verkstad, har lockat 61 procent fler besökare under höstterminen 2017 jämfört med samma period i fjol, trots att ingen traditionell marknadsföring har gjorts av verksamheten. Enligt Emma Ewadotter, en av två verksamhetsledare i FabLab, är ökningen oerhört glädjande och har flera orsaker.

- Vi har den här hösten satsat hårdare på kortkurser och workshops än tidigare. Dessutom drivs FabLab i hög utsträckning av volontärer som stöttar och inspirerar besökarna. Och nu har vi en välfungerande och sammansvetsad volontärsgrupp. Allt det här gör att ryktet om FabLab sprider sig som ringar på vattnet, säger Emma.

FabLab står för Fabrication Laboratory. Det är en öppen verkstad med en rad olika digitala produktions- och prototypmaskiner, till exempel 3D-skrivare, symaskiner för olika ändamål, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster.

FabLab Umeå är öppet för alla onsdagar kl. 16-21 under terminstid. Till FabLab kommer alltifrån studenter, forskare, kreatörer och makers, till människor i alla åldrar som helt enkelt är intresserade av skapande i alla former. FabLabs devis är: Här kan vem som helst göra nästan vad som helst.

Emma är stolt över besökarnas könsfördelning:

- Totalt 40 % är kvinnor och 59 % män. Jag kan nästan lova att det inte finns något annat makerspace i Sverige som lockar så många kvinnor, säger Emma.  

FabLab består av ett 3D-lab och ett Softlab. SoftLab är en innovationsverkstad för textilt experimenterande, digitalt mode och kroppsnära teknologi. 3DLab är en prototypverkstad, där det precis som det låter, finns 3D-skrivare, men också laserskärare, CNC-fräs för mjukare material och andra maskiner.

Intressant nog är könsfördelningen i SoftLab förhållandevis jämn (56% kvinnor, 43% män). Här skiljer sig SoftLab från andra textila miljöer, där kvinnodominansen är stor.

- Det kan vi tacka volontärerna för. De får folk att känna sig välkomna oavsett kön, ålder och etnisk tillhörighet. Det handlar om representation, att få in förebilder, och vi har ett antal duktiga män som syr och är intresserade av det textila. Det lockar i sin tur andra män, säger Emma.