VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

Studenter sprider ljus i forskningsprojekt

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Vänster bild. Jaak Laanpere demonstrerar suntunnel. Höger bild: Fatemeh Moradi, lärare och forskare. Fotograf: Eva J:son Lönn
2017-12-11

Ljus och ljussättning är en viktig del av arkitekturen. Ljuset ger rummet karaktär och kan frammana vissa känslor och upplevelser hos rummets användare. Studenter på Umeå universitets masterkurs Managing as Designing har fått utmaningen att med hjälp av olika 3D-tekniker ta fram prototyper för ljussättning av inomhusmiljöer. Prototyperna ska tas fram i samverkan med företag och inom ramen för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Målet är att undersöka nya möjligheter att ljussätta framtidens hus.

- Studenterna på kursen Managing as Designing kommer från tre olika utbildningar: Människa-datorinteraktion, IT management och Kognitionsvetenskap. Deras multidisciplinära bakgrund ger en perfekt grund för att de ska lära sig och förstå hur design i tvärvetenskapliga grupper kan förändra samhället, säger Fatemeh Moradi, lärare på kursen.

Fatemeh är också forskare i +Project, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att skapa ett innovativt och hållbart byggande med hjälp av nya material och additiv tillverkning med 3D-teknik. Hon är engagerad i delprojektet LightHouse, i vilket hon också har involverat studenterna på kursen:

- Jag utforskar tillsammans med studenterna den roll Informatik kan ha i ljusdesignen av framtidens hem. Inomhusbelysning är inte längre enbart en fråga om inredningsdesign. Idag tillämpas interaktionsdesign och interaktiva system i stor utsträckning i alla aspekter av våra liv, inklusive inom ljusdesign. Till exempel kan vi med användandet av smartphone-applikationer ändra ljusinställningar för vår miljö.

Sunnel påverkar vår sinnesstämning

En av de fyra studentgrupperna på kursen har skapat en ljustunnel, Sunnel, för att påverka sinnesstämningen hos rummets användare.  Sunnel är en tunnel som leder och reflekterar naturligt solljus från husets tak och ner i byggnaden.

Ljus i olika färger påverkar våra sinnesstämningar, exempelvis gör rött oss mer aktiva och blått oss lugnare. Därför jobbar gruppen även med en manöverpanel i form av en jordglob, med vars hjälp rummets användare ska kunna ändra ljusets karaktär med olika färgfilter.

Gruppen har hittills jobbat hands-on med bland annat papper, kartong, play doh. Nästa steg blir att utveckla en 3D-printad prototyp som bland annat tar hänsyn till hur ljuset och ljusfärgerna samspelar med rummets material och ytstrukturer.

Prototyperna ska visas upp för företag på en showcase

Den färdiga prototypen kommer att visas upp vid en showcase den 10 januari, tillsammans med övriga gruppers prototyper. Till dagen har mer än 30 av de företag som har varit involverade i kursen bjudits in. Under dagen kommer även prototyper från en annan kurs, Prototyping Interaction, visas upp.

-  Tio prototyper kommer presenteras av studenterna, tillsammans med mer än 20 postrar om digital tillverkning. Min förhoppning är att studenter och företagare genom hela dagen får möjlighet att mingla och utbyta tankar och idéer. I förlängningen hoppas jag att det ska leda till fler samarbeten mellan forskare inom +Project, studenter och företag, avslutar Fatemeh.

 

Kontakt

Fatemeh Moradi
fatemeh.moradi@informatik.umu.se