VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

FN och EU-kommissionen medverkar i nordisk miljökonferens på Sliperiet

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Peder Fällefors
2017-11-15

Hållbarhetsexperter från hela Norden kommer till Sliperiet för att dela erfarenheter och hämta inspiration av varandra i arbetet för en mer hållbar konsumtion och produktion. Bland talarna finns både EU-kommissionen och FN representerade.

Det är den tredje upplagan av konferensen Nationell verkstad för hållbara livsstilar som i år pågår den 15 till 16 november på Sliperiet. Årets tema är hållbar konsumtion och de nordiska ländernas arbete med att nå målet om hållbar konsumtion och produktion, som är ett av de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Inspirerar till handling

Konferensen gästas bland annat av EU-kommissionens Hugo Schally, som leder Enheten för hållbar produktion, produkter och konsumtion, samt av Charles Arden Clarke, chef för Sekretariatet för FN:s tioåriga ramprogram för hållbar konsumtion och produktion.

I samband med konferensen redovisar också Nordiska ministerrådet över femtio goda exempel på hur länderna i Norden arbetar med hållbar konsumtion och produktion. Syftet är att sprida erfarenheterna internationellt och att uppmuntra alla aktörer på området att intensifiera arbetet.

Exemplen visar ett brett spektrum av möjligheter som kan bidra till den omställning som krävs. Bland aktörerna hittar man både forskargrupper, kommuner, myndigheter, företag och ideella organisationer.

Från strategi till praktik

Under de två dagarna på Sliperiet får deltagarna chansen att dela erfarenheter, ta del av goda exempel och lyssna på föregångare bland företag, kommuner och organisationer. Konferensen spänner över ett brett spektrum från det strategiska arbetet på internationell nivå till praktiska exempel i städer som Bristol, Malmö och Umeå.

Några av de mer konkreta exemplen är webbtjänsten Svalna där människor kan mäta sina klimatutsläpp och få inspiration att förändra sin livsstil och HOPE-projektet där Umeåforskare har undersökt hur hushållen i Umeå skulle agera om för att halvera sina utsläpp.

Näringslivet har viktig roll

Näringslivet finns också med som en viktig aktör i omställningen till hållbar konsumtion och produktion. Polarbröd och Akzo Nobel är två av de företag som delar sina erfarenheter av hållbarhetsarbete på konferensen.

Andra exempel i en lång rad av medverkanden är Ida Texell, som ingår i regeringens delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030, WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén, samt statssekreterare Elisabeth Backteman som leder regeringens strategiska arbete för cirkulär och biobaserad ekonomi är några andra exempel i en lång rad av medverkande.

Miljökonferensen arrangeras av Umeå kommun tillsammans med Umeå universitet och Naturvårdsverket, och är en del av Umeå kommuns klimatarbete.

Föreläsningarna på konferensen filmas och sänds även live på www.greenumea.se/verkstad

För mer information, kontakta:

Katrin Holmqvist Sten
projektledare
Sliperiet, Umeå universitet
073-096 43 73
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
anna.gemzell@umea.se
070-381 80 41