VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

Internationellt hackathon för att förutsäga zika- och dengueutbrott

umbraco.MacroEngines.DynamicXml
2017-06-22

Umeåforskaren Joacim Rocklöv har utvecklat en internationellt erkänd modell för att förutsäga utbrott av infektionssjukdomar. Den 20 till 22 juni är han värd för ett tredagars hackathon på Sliperiet där forskningen, WHO och Microsoft har mötts för att tillsammans ta fram ett digitalt stöd som kan förutsäga och minska riskerna för utbrott av denguefeber och zikavirusinfektioner orsakade av Aedes-myggan.

 "Vi vill att beslutsfattare ska kunna reagera proaktivt på utbrott av de här virussjukdomarna istället för i efterhand när det egentligen är för sent, som tyvärr är det vanliga", säger Joacim Rocklöv, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Syftet med hackathonet är att utveckla ett digitalt stöd, en plattform och ett varningssystem, som kan samla välgrundad information om dengue och zika på ett ställe och underlätta för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut i samband med zika- eller dengueutbrott. Teamets förhoppning är att plattformen på sikt ska bidra till att minska eller till och med avvärja utbrott av epidemier.

" Vi vill också lägga in sociala dimensioner i de varningssignaler som finns i systemet och få ut informationen i sociala medier. Vi kan till exempel ta hjälp av de geokoder som finns i sociala medier för att se hur människor rör sig i och mellan städer och länder - vilket kan säga något om smittspridningen. Eller så kan vi se se hur folk uttrycker sig när de diskuterar sjukdomarna i sociala medier - hur de beskriver symptom, sin oro eller hur de skyddar sig mot smitta. Det kan bland annat ge en insikter i hur människor tar till sig information om virussjukdomarna", säger Joacim.

Hackathonet är det första i en serie av tre hackathon i år, på olika platser i världen. Joacim Rocklöv har samlat en ytterst bred och kompetent grupp i Umeå, bestående av elva forskare och experter från WHO, Microsoft och hälsoministerierna i Mexico och Malaysia. De sistnämnda är viktiga för WHO, som vill prova de prototyper teamet kommer fram till i verkligheten, i länder som är hårt drabbade av virussjukdomar orsakade av Aedes-myggan. Teamet har sitt ursprung från nio olika länder och representerar ungefär lika många olika specialområden och discipliner.

Läs mer:

För information om zikaviruset och denguefeber: Folhälsomyndighetens hemsida

Nyhet från medicinska fakulteten: "Hackfest" samlar experter för att utveckla dataprogram som förutspår epidemier"

För ytterligare information om Hackathonet kontakta:
Joacim Rocklöv, forskare, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Joacim.rocklov@umu.se | 070-636 16 35