VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

Pilotprojekt för medborgardriven digital utveckling till Västerbottens inland

umbraco.MacroEngines.DynamicXml
2017-04-24

Den 24-25 april kommer Sliperiets mobila digitala makerspace till Norsjö. Besöket är inledningen på Innovationspark Norr, ett unikt och nytänkande pilotprojekt, delfinansierat av VINNOVA där forskare och entreprenörer med hjälp av skolungdomar, företagare och medborgare på tre orter i Västerbottens inland samskapar för att lösa samhällsutmaningar med hjälp av digital teknik. Projektet leds av Region Västerbotten, i samverkan med Sliperiet vid Umeå universitet. I maj får även Storuman och Vilhelmina besök av det mobila makerspacet.

Själva idén med makerspacet är att det ska vara ett rum för skapande och småskalig tillverkning med hjälp av digital teknik och en miljö som uppmuntrar till utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer. Under besöket i Norsjö kommer arrangörerna visa på möjligheterna med digital teknik, såsom 3D-skrivare, laserskärare och smarta material, leda en företagsutbildning och idéverkstäder.

- Vi vill ge inspiration till skolor, företagare och medborgare och visa vilken digital teknik som finns idag. Demonstrationen av tekniken kommer följas upp med två idéverkstäder enligt Innovationsloopen, där skolelever, företagare och medborgare tillsammans får diskutera vilka samhällsutmaningar de ser idag lokalt. samt hur den digitala tekniken skulle kunna bidra till att lösa de identifierade problemen, säger Torbjörn Johansson, operativ projektledare i Innovationspark Norr.

Pilotprojektet är tänkt som första steget i ett större projekt med målet att bidra till en medborgardriven regional digital utveckling. Det gör man bland annat genom att forskare, beslutsfattare och experter åker ut till medborgarna och tillsammans med dem fångar upp de behov, kunskaper och idéer som finns lokalt:

- Istället för att folk från landsbygden ska komma till oss, kommer vi till dem med ett mobilt makerspace och lokala idéverkstäder. Det är något helt nytt, säger Torbjörn Johansson.

- Sliperiet som innovationscentrum vill ta ett regionalt ansvar för utveckling och nyskapande och skapa mötesplatser för nya idéer möten och innovation även utanför våra väggar. Det gör vi inom Innovationspark Norr genom ett mobilt makerspace, samt med företagsutbildningar inom ramen för +project och en möjlighet för grundskolor att se och testa möjligheterna med digital teknik, Marlene Johansson, föreståndare Sliperiet.

Enligt Torbjörn Johansson har hittills mycket av den digitala samhällsutvecklingen byggt på vad experter tycker, utan egentlig förankring i de kunskaper och behov som finns bland medborgare lokalt. Det vill projektet ändra på:

- Själva kärnan i projektet är att alla, oavsett yrke eller utbildning, kreativt kan bidra till innovationer. Vi vill få folk att inse att det de kan är lika mycket värt som det experterna kan.  Det finns många som inte själva ser att de sitter inne med ovärderliga kunskaper. Ska du ersätta traditionella arbetsprocesser med smarta processer och mer digital teknik måste du på något sätt bygga in dessa "tysta" kunskaper, men det gör man sällan.

Projektets mål är att Norsjö, Storuman och Vilhelmina på sikt ska bli noder i ett digitalt nätverk  - ett online makerspace som kan kopplas upp mot och kommunicera med det tvärvetenskapliga makerspacet vid Sliperiet.

- Vi vill skapa öppna makerspaces online där vi tillsammans kan lösa problem och utbyta idéer. I projektet utnyttjar vi att Västerbotten har ett av de bästa, mest uppkopplade och snabbaste regionala nätverken i världen, avslutar Torbjörn Johansson.

 

Kontakt:

Torbjörn Johansson
Operativ projektledare, Innovationspark Norr

Marlene Johansson
Föreståndare, Sliperiet

 

Läs mer om projektet och programmet:
https://regionvasterbotten.se/it/projektet-innovationspark-norr/