VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

Forskare byggde och demonstrerade ekosystem som del av PLATSEN 2016

2016-12-01

Forskare från UPSC installerade modell för hållbar odling som del av konferensen PLATSEN 2016. 

 

PLATSEN 2016 samlade över 200 deltagare -  beslutsfattare, opinionsbildare, forskare, tjänstemän, företag, nätverk och representanter för intresseorganisationer,   kring platsen som katalysator för hållbarhet. Konferensen var ett samarrangemang på Sliperiet mellan Umeå Universitet, Umeå Kommun och Regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling. 

Förutom nätverkande och presentationer av aktuell forskning och innovation från Sverige och omvärlden, fick besökare ta del av ett antal aktivitets-stationer och installationer. En av dessa stationer var eMultiTrophic Eco-system, en modell för hållbar odling utvecklad av ett team från Fysiologisk Botanik under ledning av forskaren Olivier Keech. Installationen ledde till många intressanta samtal med besökare under byggnadstiden såväl som själva konferensen, och diskussioner pågår kring vidare samarbeten med implementation av systemet i större skala.