Sliperiet – gränsöverskridande,
experimenterande och samarbete

Sliperiet erbjuder nya former för att mötas, med studios och verkstäder för forskning, undervisning och samverkan.

Sliperiet är en tvärdisciplinär miljö för samverkan och experimenterande där forskning, undervisning och innovationer kan utvecklas.

Sliperiet är en gränsöverskridande plats: mellan konst och vetenskap, mellan discipliner och branscher, mellan akademi och näringsliv, mellan utbildning och samhälle, mellan nutid och framtid.

Miljön är levande och föränderlig, med en infrastruktur som skapas, omskapas och anpassas utifrån omvärlden och efter användarnas behöv.

Här möter du forskare, studenter, entreprenörer och kreatörer i en stark innovationsmiljö, med verkstäder för experimenterade och idéutveckling. Sliperiet startar och stödjer nytänkande, samarbeten och nyttiggörande.